Banner Ly Hôn Nhanh Nhất

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn mới nhất 2020

Luật Sư Quang Liêm
23 Tháng Tư, 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc: Ly hôn)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………

Người khởi kiện :………………………………………………………………………   năm sinh :

CMND (Hộ chiếu) số:: …………………………… ngày và nơi cấp : …………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………..

Người bị kiện:…………………………………………………. năm sinh :……………………….

CMND (Hộ chiếu) số:…………………………….. ngày và nơi cấp :……………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………..

* Nội dung đơn khởi kiện ly hôn: (A1)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

* Về con chung: (A2)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (A3)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. Ngày ……… tháng………. năm……..

Người khởi kiện

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể tải (download) nhanh chóng mẫu đơn khởi kiện ly hôn tại đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ nhanh số điện thoại 096 3399 868 để được Luật sư Quang Liêm tư vấn chi tiết nhé!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan

0961.668.968